Autorisationsregistret

Alle sundhedspersoner, som har en autorisation, er registreret i Autorisationsregisteret. Som sundhedsperson kan du finde dit autorisationsID i registeret. Som arbejdsgiver eller privatperson kan du slå op i registeret og se en sundhedspersons aktuelle autorisationsstatus. Du kan også finde kosmetiske behandlingssteder og se, hvilke indgreb en sundhedsperson har autorisation til at foretage. Autorisationsregistret indeholder alle 19 sundhedsfaglige faggrupper, som skal have en autorisation for at arbejde i Danmark.

Søgevejledning til autorisationsregistret

I det offentlige autorisationsregister kan du finde oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation. Du kan søge oplysninger om de enkelte sundhedspersoner, om grupper af sundhedspersoner eller om konkrete kosmetiske behandlingssteder, kosmetiske behandlere og medhjælpere.

Søgeblanketten er delt op i to dele:

 • Søg på sundhedspersoner: Inden for hvert område kan du filtrere på forskellige oplysninger, f.eks. navn, fødselsår, faggruppe, speciale, autorisationsID og dato.
 • Søg på kosmetiske behandlingssteder: Her kan du filtrere på behandlingsstedets navn, adresse, kosmetisk behandling eller en kombination af disse.

Sådan søger du i autorisationsregistret

For at finde en navngiven sundhedsperson kan du nøjes med at udfylde ét af følgende felter:

 • Fødselsdato
 • Navn
 • Autorisations-id

Hvis du udfylder flere felter samtidig, finder du den eller de konkrete sundhedspersoner. som opfylder alle de kriterier, du har valgt.

Gå til autorisationsregistret

Hvis du ønsker at søge på grupper af autoriserede sundhedspersoner kan du fx søge ud fra rullegardinerne. Hvis du under rullegardinet Faggruppe vælger Læge vil registeret finde alle de læger, som har en gyldig eller ikke gyldig autorisation. Søgningen kan eventuelt kombineres med en given tilsynsoplysning.

Når du søger efter konkrete grupper af sundhedspersoner, kan du bruge et eller flere af følgende felter:

Navn: Søg på specifikke navne

Fødselsdag: Søg på specifikke fødselsdage eller fødselsdage inden for et interval

AutorisationsID: Søg på specifikke autorisations-id

Autorisationsdato: Søg på specifikke autorisationsdatoer eller autorisationsdatoer inden for et givent interval

Faggruppe: Søg en bestemt faggruppe

Lægespecialer: Søg bestemte lægefaglige specialer

Tandlægespecialer: Søg bestemte tandlægespecialer

Øvrige specialer: Søg øvrige sundhedsfaglige specialer

Tilsynsoplysninger: Søg kun sundhedspersoner med specifikke sanktioner - f.eks. begrænset tilsyn eller fagligt påbud

75-årsreglen: Søg sundhedspersoner, som fortsat har ret til selvstændigt virke, efter de er fyldt 75 år.

Kosmetisk behandling: Find sundhedspersoner, der er godkendt til at foretage bestemte former for kosmetisk behandling.

Gå til autorisationsregistret

I rullegardinet tilsynsoplysninger kan du filtrere søgningen på fire kategorier:

 • Skærpet tilsyn
 • Fagligt påbud
 • Virksomhedsindskrænkning
 • Indskrænkning af ordinationsretten
 • Uden gyldig autorisation
 • Suspenderet autorisationen
 • Forbud mod at arbejde

Vælger du f.eks. kategorien skærpet tilsyn, finder du alle de autoriserede personer, som aktuelt er i skærpet tilsyn. Hvis du herefter vælger en konkret person, kan du se årsagen til, at personen er i skærpet tilsyn. Søgningen kan også kombineres med et af de andre felter, f.eks. faggruppe. 

Tilsynsoplysninger, som f.eks. skærpet tilsyn, bliver vist i registeret med en overskrift og forklarende tekst.

Hvis du vælger filtreringsmuligheden uden gyldig autorisation finder registeret alle de personer, som ikke aktuelt har en gyldig autorisation. Hvis en person står i registeret, men ikke har en gyldig autorisation, er dette markeret ved en rød ramme, ligesom det ved rød tekst fremgår, at autorisationen ikke er gyldig. Se nedenstående eksempel.

Gå til autorisationsregistret

Kender du navnet på den kosmetiske behandler, og er du helt sikker på, hvordan navnet staves, kan du søge på personen øverst på søgesiden under feltet "søgefelter vedrørende sundhedspersoner". Hvis du ikke kan finde sundhedspersonen, kan du prøve at slette eventuelle mellemnavne. De fleste identificerer sig ved deres for- og efternavn. 

Kosmetiske behandlere, som ikke er autoriserede sundhedspersoner, kan ikke slås op ved navn i "Søgefelter vedrørende sundhedspersoner". Disse findes i stedet ved opslag på klinikken eller den registrerede læge.

Gå til autorisationsregistret

Kender du navnet på klinikken, kan du søge på klinikken under punktet "Søgefelter vedrørende behandlingssteder med kosmetiske behandlere og/eller virksomhedsansvarlige læger/tandlæger". Hvis du er usikker på, hvordan klinikkens navn staves, eller du ikke kan finde en klinik, kan du prøve at søge på vejnavnet.

Når du har fundet en sundhedsperson eller en klinik, vil det fremgå af siden, hvilke behandlinger de har tilladelse til at udføre og hvem, der må udføre dem på stedet.

Gå til autorisationsregistret

Vil du se alle klinikker, hvor der er registreret behandlere til at foretage en bestemt kosmetisk behandling, kan du søge på den kosmetiske behandling. Du finder en rullemenu med forskellige kosmetiske behandlinger under punktet "Søgefelter vedrørende behandlingssteder med kosmetiske behandlere og/eller virksomhedsansvarlige læger/tandlæger". Vil du f.eks. se alle klinikker, hvor der er registeret behandlere til at foretage behandling med ikke-permanente fillers, kan du søge på "P6-3) Behandling med ikke-permanente fillers". Indsæt et postnummer, hvis du kun vil se klinikker i et bestemt område.

Gå til autorisationsregistret

Hvis din søgning ikke giver noget resultat, bør du i første omgang tjekke, om du har stavet navnet/kliniknavnet/adressen rigtigt. Selvom du får 0 hits i søgeresultatet, kan sundhedspersonen eller klinikken godt være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk behandling. Hvis du er i tvivl, bør du spørge på klinikken.

Gå til autorisationsregistret

Slå op i autorisationsregistret

Om indtastning af personoplysninger

Når du indtaster dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger.

Læs vores Data- og privatlivspolitik