Sundhedsfaglig

Autorisation

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder autorisationer til sundhedspersoner på baggrund af en gennemført uddannelse. En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson og medfører, at du bliver omfattet af autorisationsloven.

Kommende ændring

Ændringer på autorisationsområdet på vej

Ny politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere autorisationsproces, medfører ændringer i autorisationsgebyrer for alle ansøgere - samt forventes at medføre ændringer i autorisationsprocessen for ansøgere fra lande uden for EU/EØS.

Reglerne er endnu ikke ændret. Det vil sige, at det er de nuværende regler, der gælder. Det er de nuværende regler, der fremgår af vores hjemmeside.

Læs om kommende ændringer

Pligter og rettigheder ved autorisation

Med en autorisation har du bevis for, at du må arbejde som autoriseret sundhedsperson og kalde dig en bestemt titel. En autorisation får du på baggrund af en gennemført uddannelse.

Der følger en række rettigheder og pligter med, når du bliver autoriseret sundhedsperson. Dem kan du læse om i denne pjece:

Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson

Regler efter Brexit

Brexit har betydning for EU-borgere, som vil søge autorisation i Storbritannien og for brittere og nordirere, som vil søge autorisation i et EU-land.

Læs mere om regler i forbindelse med Brexit

AutorisationsID

Slå op i autorisationsregistret

Find dit autorisationsID og oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation.

Slå en sundhedsperson op i autorisationsregisteret