Rapporteringspligt

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse (UTH). Du har pligt til at rapportere utilsigtede hændelser, hvis du udfører sundhedsfaglige opgaver i dit arbejde. Når du gør dét, hjælper du med at gøre sundhedsvæsenet endnu mere sikkert.

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kaldes det en utilsigtet hændelse (UTH). Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Den kaldes utilsigtet, fordi det ikke var hensigten, at det skulle ske. Du skal rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Forværring, skade og dødsfald relateret til en forventelig udvikling i patientens sygdom er ikke en utilsigtet hændelse. Bivikrninger til medicin er heller ikke utilsigtede hændelser, men skal rapporteres som bivirkning til Lægemiddelstyrelsen. Se link længere nede på siden.

Hvem skal rapportere utilsigtede hændelser?

Alle, der udfører sundhedsfaglige opgaver i deres arbejde, har pligt til at rapportere det, hvis de oplever en utilsigtet hændelse. Det vil sige, at du skal rapportere utilsigtede hændelser, hvis du:

  • er autoriseret sundhedsperson
  • er apoteker eller apotekspersonale
  • ikke er autoriseret sundhedsperson, men udfører sundhedsfaglige opgaver som fx social- og sundhedshjælper eller pædagogisk personale på et bosted.

Du må også gerne rapportere UTH, selvom du ikke hører ind under en af de grupper, som har pligt til at rapportere.

 Læs mere om utilsigtede hændelser Rapportér utilsigtet hændelse