Kosmetisk behandling med HIFU (Høj Intensitet Fokuseret Ultralyd)

HIFU-behandling bruges til opstramning af huden i kosmetisk øjemed. Den fokuserende ultralydsenergi giver varmepåvirkning af vævet og medfører risiko for skade på huden, vabler, sår, infektion og ar, hvis udstyret bruges forkert. HIFU-behandling er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

HIFU-behandling bruges i kosmetisk øjemed typisk for at opnå en hudopstrammende effekt.

Ved behandlingen sker der en opstramning af huden, som er baseret på varmeafgivelse med kollagen skrumpning. Den højintensive, fokuserede ultralydsenergi, der bruges ved HIFU-behandling, påvirker vævet med en veldefineret termisk skade (varmepåvirkning) på dybereliggende hudstrukturer og underhudsfedt, men uden at tilsigte, at der dannes sår på hudoverfladen.

Behandlingen kan blandt andet medføre bivirkninger i form af brandskader med sårdannelse til følge, hvis udstyret ikke anvendes korrekt. HIFU-behandling indebærer derfor risiko for bivirkninger i form af overhudsskader, vabler, sår og heraf følgende infektion og muligvis ar.

Bivirkningsprofilen ved HIFU-behandling kan ligestilles med non-ablativ laserbehandling i klasse 3B eller 4. HIFU-behandling er derfor omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 23, som omhandler non-ablativ behandling med laser i klasse 3B og 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed.

Hvem må udføre behandlingen?

Behandlingen må udføres af speciallæger i dermatologi-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer.

Lægen skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte foretage denne behandling, før lægen må begynde at behandle.

Andre læger end hudlæger, der har dokumenterede, relevante kvalifikationer, og som har fået dispensation fra styrelsen, må også udføre behandlingen, når de er blevet registreret i styrelsen.

Medhjælp

Til nogle behandlinger med laser må lægerne gerne benytte medhjælp, hvis disse også er registreret i styrelsen. En medhjælp kan være en læge, tandlæge, sygeplejerske med dokumenterede, relevante kvalifikationer. Disse må gerne foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten (stille indikation).

Registreret medhjælp kan bruges til fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse.

Medhjælp uden relevant sundhedsfaglig autorisation

Styrelsen kan også give tilladelse til, at andre end læger, tandlæger eller sygeplejersker kan være medhjælp til en registreret læge. Det kan ske efter en konkret vurdering af personens kvalifikationer. I de tilfælde kan medhjælpen dog ikke foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten.

Det betyder, at kosmetologer mv. ikke må foretage kosmetisk behandling med lasere i klasse 3B eller 4, IPL eller andre metoder, der kan ligestilles hermed, uden at der er registreret en ansvarlig læge til laserbehandling på behandlingsstedet, og kosmetologen er registreret som lægens medhjælp.