Kosmetisk behandling med autolog filler i ballerne

Behandling med autolog filler i ballerne anvendes særligt til at skabe øget volumen i ballerne, løfte ballerne eller ændre ballernes udseende. Behandlingen er omfattet af reglerne om kosmetisk behandling med autolog filler. Det må derfor kun udføres af registrerede læger og kan ikke uddelegeres til medhjælp.

Behandlingsmetoden

Patientens eget fedt injiceres i ballerne for at skabe øget volumen, løfte ballerne eller ændre ballernes udseende.

Behandling med autolog filler i ballerne er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 15, autolog filler svarende til over 100 ml.

Risici og bivirkninger

Ved injektion af eget fedtvæv i ballerne er der risiko for alvorlige komplikationer. Der er blandt andet risiko for, at den behandlende læge injicerer fedt direkte i ballemuskulaturen eller direkte i blodårerne. Det kan medføre fedtembolier (prop af fedt), som kan sætte sig i lungerne. Det kan påvirke centralnervesystemet, forårsage hudblødninger og i værste tilfælde medføre stop af vejrtrækningen og dødsfald.

Derudover kan der være risiko for at udvikle alvorlige infektioner og fedtnekrose, hvor fedtvævet i ballerne beskadiges og dør. Det kan medføre et dårligt kosmetisk resultat og kroniske smerter.

Det er vigtigt, at lægen udviser særlig forsigtighed både ved udvælgelse af patienter samt ved udførelse af behandlingen. Herunder at lægen er særligt opmærksom på patienternes lunge- og kredsløbssymptomer, både under og efter indgrebet i fuld bedøvelse. Derudover bør der være personale med rette faglige kvalifikationer tilstede, både under og efter indgrebet, der kan varetage behandling af eventuelle komplikationer og luftvejssikring patientsikkert forsvarligt.

Da behandlingen er forbundet med en øget risiko under fuld bedøvelse, særligt ved vending af patienten fra rygleje til bugleje, bør patientens luftveje sikres ved intubering. For at minimere risikoen for komplikationer og fedtembolier (prop af fedt) bør fedtet ikke injiceres i muskulaturen, men bør alene injiceres i det fedt, som er lige under huden.

Ved behandling med autolog filler i ballerne skal patienten have en uges betænkningstid, fra den mundtlige information er givet, til samtykke indhentes.

Patientsikker behandling med autolog filler i ballerne kræver særligt kendskab til musklernes og blodårernes beliggenhed i ballerne, herunder særligt kendskab til hvor og hvor meget fedt, der skal injiceres.

Hvem må udføre behandlingen på kosmetisk indikation?

Behandling med autolog filler i ballerne på kosmetisk indikation må alene udføres af speciallæger i plastikkirurgi med dokumenterede, relevante kvalifikationer.

Lægen skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte foretage denne behandling, før lægen må begynde at behandle.

Andre læger end plastikkirurger, der har dokumenterede, relevante kvalifikationer, og som har fået dispensation fra styrelsen, må også udføre behandlingen, når de er blevet registreret i styrelsen. For at få dispensation skal lægen dokumentere samme kvalifikationer som en plastikkirurg.

Der kan ikke bruges medhjælp

Den kosmetisk registrerede læge må ikke benytte medhjælp til behandling med autolog filler i ballerne. Det gælder både for forundersøgelse og selve behandlingen.