Kosmetisk behandling af pigmentforandringer med laser, IPL og lignende metoder

Medhjælp må ikke benyttes til laserbehandling af pigmentpletter og pigmenterede hudforandringer på kosmetisk indikation. Dette gælder både forundersøgelse og selve behandlingen. Registreret medhjælp må dog udføre kosmetisk laserbehandling af kar og milde rynker, der tillige omfatter en vis reduktion af pigment, hvis den behandlingsansvarlige læge har stillet indikation.

Fjernelse eller reduktion af pigmentforandringer

Til fjernelse eller reduktion af pigmentforandringer, herunder pigmentpletter, leverpletter, andre samlede pigmenterede hudforandringer og lignende, kan der anvendes laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed.

Behandlingen kan ske på både medicinsk eller kosmetisk indikation. Det er lægens ansvar at vurdere, om indikationen for behandlingen er medicinsk eller kosmetisk.

Det er vigtigt ikke at overse hudkræft eller forstadier hertil, så disse områder bliver fejlagtigt behandlet med laser eller IPL. Fejlagtig behandling kan medføre, at det på et senere tidspunkt ikke er muligt at stille en korrekt diagnose, hvilket kan forringe patientens behandlingsmuligheder.

Patientsikker laserbehandling af pigmentforandringer påkræver et særligt kendskab, herunder skelnen imellem de forskellige hudforandringer.

Modermærker bør fjernes kirurgisk, så det er muligt at lave en vævsundersøgelse for at stille en korrekt diagnose.

Hvem må udføre behandlingen på kosmetisk indikation?

Behandling på kosmetisk indikation med laser, IPL og metoder, der må sidestilles hermed, må alene udføres af speciallæger i dermatologi-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer.

Lægen skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte foretage denne behandling, før lægen må begynde at behandle.

Andre læger end hudlæger, der har dokumenterede, relevante kvalifikationer, og som har fået dispensation fra styrelsen, må også udføre behandlingen, når de er blevet registreret i styrelsen. For at få dispensation skal lægen dokumentere samme kvalifikationer som en hudlæge.

Medhjælp

Den kosmetisk registrerede læge kan ikke benytte medhjælp til behandling af pigmentpletter og pigmenterede hudforandringer. Dette gælder både for forundersøgelse og selve behandlingen. Registreret medhjælp kan benyttes til fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse.

Kosmetisk laserbehandling af kar og milde rynker der omfatter en vis reduktion af pigment, kan dog foretages af en registret medhjælp til en speciallæge i dermatologi-venerologi (hudlæge). Dette forudsætter, at lægen har vurderet patientens pigmentforandringer og har stillet indikation for behandlingen.

Det er altid den behandlingsansvarlige læges ansvar at vurdere, om en behandling forsvarligt kan varetages af dennes medhjælp.