Carbonpeeling med laser

Carbonpeeling er en behandling, hvor kulstofholdig creme smøres på huden og derefter fjernes med Q-switchet Nd:YAG laser eller tilsvarende laser. Carbonpeeling med laser er omfattet af reglerne om kosmetisk behandling.

Kosmetisk behandling i form af carbonpeeling med laser er omfattet af de gældende regler om kosmetisk behandling med laser i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed. Behandlingen må derfor kun udføres af godkendte læger og deres godkendte medhjælp.

Carbonpeeling falder ind under betegnelsen "milde rynkebehandlinger". Der tilsigtes ikke sårdannelse ved behandlingen, og den er derfor reguleret i bekendtgørelsens § 4, nr. 23, der omhandler non-ablativ behandling med laser.

Ved behandling med laser er det væsentligt, at behandleren bemærker, om der er hudkræft eller forstadier til hudkræft, og at behandleren samtidig undgår, at disse områder fejlagtigt behandles med laser. Hvis det sker, kan det medføre, at det på et senere tidspunkt ikke er muligt at stille en korrekt diagnose, hvilket kan få betydning for helbredelsen.

Hvem må udføre behandlingen?

Behandlingen må udføres af speciallæger i dermatologi-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer.

Lægen skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte foretage denne behandling, før lægen må begynde at behandle.

Andre læger end hudlæger, der har dokumenterede, relevante kvalifikationer, og som har fået dispensation fra styrelsen, må også udføre behandlingen, når de er blevet registreret i styrelsen.

Medhjælp

Til nogle behandlinger med laser må lægerne gerne benytte medhjælp, hvis disse også er registreret i styrelsen. En medhjælp kan være en læge, tandlæge, sygeplejerske med dokumenterede, relevante kvalifikationer. Disse må gerne foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten (stille indikation).

Registreret medhjælp kan bruges til fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse.

Medhjælp uden relevant sundhedsfaglig autorisation

Styrelsen kan også give tilladelse til, at andre end læger, tandlæger eller sygeplejersker kan være medhjælp til en registreret læge. Det kan ske efter en konkret vurdering af personens kvalifikationer. I de tilfælde kan medhjælpen dog ikke foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten.

Det betyder, at kosmetologer mv. ikke må foretage kosmetisk behandling med lasere i klasse 3B eller 4, IPL eller andre metoder, der kan ligestilles hermed, uden at der er registreret en ansvarlig læge til laserbehandling på behandlingsstedet, og kosmetologen er registreret som lægens medhjælp.