Korrekt håndtering af medicin uden for sygehusene

Personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, håndterer dagligt medicin. Det er vigtigt at hvert trin i medicinhåndteringen udføres korrekt, og at du som sundhedsperson uden for sygehussektoren kender dine opgaver og dit ansvar. Arbejdsgange og processer for medicinhåndtering skal være beskrevet i instrukser.