Behandlingstestamente

Et behandlingstestamente kan oprettes, hvis man på forhånd har besluttet, at man ikke vil have livsforlængende behandling eller genoplivning i visse situationer, hvis man en dag skulle komme i en situation, hvor man ikke længere selv er i stand til at tage stilling til sin behandling – fx hvis man er blevet dement.

Hvad dækker behandlingstestamentet?

I et behandlingstestamente kan man fravælge livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i tre situationer:

  • Hvis man ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge ens liv, men ikke vil betyde, at man får det bedre eller får lindret sine smerter.
  • Hvis man er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at man aldrig igen kommer til at kunne tage vare på sig selv fysisk og mentalt.
  • Hvis behandlingen kan betyde, at man overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Man kan også fravælge behandling med tvang for en fysisk sygdom i en situation, hvor man ikke længere selv er i stand til at tage vare på sig selv. Hvis dette fravælges, gælder det fx også smertelindrende behandling.

Sundhedspersonalet skal følge patientens beslutning

Sundhedspersonalet skal rette sig efter, hvad patienten har besluttet i behandlingstestamentet. Det skal de dog først, når en læge har vurderet, at patienten er varigt inhabil og befinder sig i en situation, som er omfattet af behandlingstestamentet. Alle sundhedspersoner kan, når det er relevant, slå op i behandlingstestamenteregisteret og undersøge, om patienten har oprettet et behandlingstestamente og hvad den pågældende har besluttet.

Patienten kan vælge, at beslutningen kun skal gælde, hvis de nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig giver deres accept. Det gælder dog ikke, hvis patienten har fravalgt livsforlængende i den situation, hvor han/hun ligger for døden.

For at kunne oprette et behandlingstestamente skal man være fyldt 18 år, og i stand til at tage vare på sig selv og forstå konsekvenserne af sine beslutninger.

Hvis patienten ikke har oprettet et behandlingstestamente

Hvis patienten er så svækket, at vedkommende ikke kan tage vare på sig selv, og ikke har udfyldt et behandlingstestamente, vil lægerne som udgangspunkt forsøge at holde patienten i live med mindre de vurderer, at det er udsigtsløst. 

Hvis patienten har oprettet et livstestamente

Før 1. januar 2019 var det muligt at oprette et livstestamente. Hvis patienten allerede har oprettet et livstestamente, vil det stadig gælde efter 1. januar 2019.

Det er muligt at ændre eller tilbagekalde et livstestamente, hvis patienten ønsker det. Det er også muligt at oprette et behandlingstestamente i stedet og gøre brug af de nye muligheder, det medfører. Det gøres via www.sundhed.dk.

Spørgsmål til behandlingstestamenteregisteret

Ved spørgsmål til behandlingstestamenteregisteret, kan du henvende dig til Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere hos Sundhedsdatastyrelsen

Lovændring: Borgere over 60 år kan fravælge genoplivning fra slutningen af 2024

Habile borgere over 60 år har fremover ret til på forhånd fravælge genoplivningsforsøg i tilfælde af hjertestop. Fravalget bliver dog først praktisk muligt, når den digitale løsning er på plads i slutningen af 2024.

Læs mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside