En god afslutning på livet

Døden og behandling i den sidste tid er vigtige emner for patienten at tage stilling til, og sammen med lægen og de pårørende blive afklaret omkring, hvilke beslutninger, der skal træffes. Læs herunder om behandlingstestamentet, om patientens mulighed for at fravælge livsforlængende behandling og genoplivning samt om mulighederne for smertedækning og lindring, når man er døende.

Lovændring: Borgere over 60 år kan fravælge genoplivning fra slutningen af 2024

Habile borgere over 60 år har fremover ret til på forhånd fravælge genoplivningsforsøg i tilfælde af hjertestop. Fravalget bliver dog først praktisk muligt, når den digitale løsning er på plads i slutningen af 2024.

Læs mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Behandlingstestamente

Et behandlingstestamente kan oprettes, hvis man på forhånd har besluttet, at man ikke vil have livsforlængende behandling eller genoplivning i visse situationer, hvis man en dag skulle komme i en situation, hvor man ikke længere selv er i stand til at tage stilling til sin behandling – fx hvis man er blevet dement.

Læs om behandlingstestamentet

Fravalg af behandling i den sidste tid

En patient har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også ved uhelbredelig sygdom, hvor lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling fx kemoterapi. Hvis patienten siger nej til behandling, gælder beslutningen kun den konkrete behandling, der siges nej til. Selvom patienten ikke har fravalgt behandling, kan lægen godt beslutte ikke at genoplive, hvis patienten skulle få hjertestop.

Læs om fravalg af behandling i den sidste tid

Lindring i den sidste tid

Nogle patienter kan i den sidste tid opleve stærke smerter, kvalme eller angst. I disse tilfælde vil lægen tilbyde smertestillende eller beroligende midler. I situationer, hvor patienten ikke selv er i stand til at tage stilling, skal lægen træffe en beslutning for patienten efter inddragelse af patientens nærmeste pårørende.

Læs om lindring i den sidste tid