Patienters retsstilling

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling skal sikre patientens retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsenet. Formålet er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Informeret samtykke

Tavshedspligt

 

Aktindsigt i patientjournal

Patienten har ret til at få aktindsigt i sin journal, hvis vedkommende er fyldt 15 år. Patienten kan også give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt.

 

Fravalg af behandling i den sidste tid

Patienterstatningen

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis patienten kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag.

Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside