Forskning i alternativ behandling

På finansloven for 2018 var der afsat en pulje på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling med henblik på at styrke forskningen i alternativ behandling. Forskningsmidlerne var målrettet forskningsindsatser, der havde fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser.

Bevillinger

Fra de særlige puljemidler er der på baggrund af forskningsfaglig vurdering fra Innovationsfonden bevilliget penge til følgende projekter.

Bevilget i 2021:

  • Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, vil se nærmere på brug af alternativ behandling blandt kræftpatienter samt association med overlevelse efter brystkræft.
  • Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, vil arbejde med udvikling og implementering af personorienteret dialog om komplementær og alternativ behandling i kræftbehandlingsforløb.
  • Statens Institut for Folkesundhed, SDU, vil undersøge brugen af komplementær og alternativ behandling blandt mennesker med kroniske smerter i Danmark.

Bevilget i 2019:

  • Kropsterapeutisk behandling af krigsveteraner med PTSD: et kombineret kvalitativt og RCT-studie. Projektet integrerede praksis og forskning og blev udført i samarbejde mellem Patientforeningen Danmark, Statens Institut for  Folkesundhed, SDU, organisationen ManuVision og Krise-og Katastrofepsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri.
  • Samtidig brug af lægeordineret medicin og kosttilskud/naturlægemidler blandt mennesker med multipel sclerose. Projektet var forankret i Scleroseforeningen, men blev gennemført i et samarbejde med Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU samt Foreningen af praktiserende Biopater, Naturopather og Phytoterapeuter.