Alternativ behandling

Der findes et utal af sundhedstilbud uden for det etablerede sundhedsvæsen. Under ét kaldes det alternativ behandling. Generelt kan alternativ behandling udføres af personer, som ikke er en autoriseret sundhedsperson. Vi tilbyder dog en registreringsordning (RAB), som gør det muligt for branchen selv at stille krav til de alternative behandlere, og give brugerne mulighed for fx at klage over registrerede alternative behandlere.

Definition af alternativ behandling

Det er svært at give en entydig definition af alternativ behandling. Men det kan defineres som behandlingsformer, der er baseret på metoder, som hovedsageligt bruges uden for det konventionelle sundhedsvæsen.

Alternativ behandling kan udføres af personer uden en sundhedsfaglig autorisation. Men undertiden udføres alternativ behandling også af autoriserede sundhedspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med autoriserede sundhedspersoner.

Registreret Alternativ Behandler (RAB)

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Ordningen sikrer helt basale rettigheder for de brugere, som opsøger alternativ behandling.

En RAB-registrering indebærer, at:

  • Den alternative behandler er medlem af en brancheforening, som er godkendt til at registrere sine medlemmer
  • Den alternative behandler opfylder visse uddannelseskrav, som behandlerens brancheforening har sagt god for
  • Behandleren overholder den pågældende foreningens regelsæt for god klinisk praksis
  • Du har mulighed for at klage over behandleren / behandling via foreningens klageorgan

En registrering er ikke en autorisation

Vær opmærksom på, at en registrering ikke er det samme som en autorisation. Forskellen er blandt andet, at vi ikke fører tilsyn med registrerede alternative behandlere (RAB), med mindre behandleren samtidig er autoriseret sundhedsperson. At en behandler er registreret betyder ikke, at vi har godkendt behandleren og det er heller ikke en garanti for eller godkendelse af en bestemt behandling.

Bliv registreret

Overvejer du selv at blive registreret alternativ behandler, skal du søge om det hos din brancheforening.

Læs om registreringsordningen for alternative behandlere (RAB)

Bliv godkendt til at registrere

Er du repræsentant for en forening, som ønsker at blive godkendt til at registrere alternative behandlere, kan du søge om det hos os.

Ansøgning om godkendelse til at registrere alternative behandlere