Tilsyn og Rådgivning Vest

Kontakt

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Vest 
Falstersvej 10
8940 Randers SV

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Vest
Kokmose 12
6000 Kolding

Telefon:72 22 79 79 (mandag-fredag 8.00-15.00)
E-mail: trvest@stps.dk

Tilsyn og Rådgivning Vest

Enhederne fører planlagte og reaktive sundhedsfaglige, organisatoriske tilsyn med behandlingssteder og behandler individtilsynssager, herunder afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, faglighedssager, egnethedssager samt sager om 75-årsreglen (fortsat ret til selvstændigt virke). Herudover fører enheden tilsyn med lægers ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler.

Enhederne varetager også ældretilsynet i området, som svarer til Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.  

Enhederne rådgiver om bl.a. medicinhåndtering, hygiejne, smitsomme sygdomme, journalopbevaring, retsmedicin (ligsyn), helbredsforhold ved udstedelse af kørekort samt ved helbredssager i Ankenævnet for Søfartsforhold. Enheden udsteder også hygiejnecertifikater og ligpas.

Enhederne er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt til rådgivning af myndigheder, reserveret til akutte problemstillinger udenfor normal åbningstid.

Tilsyn og Rådgivning Vest har kontorer i henholdsvis Randers og Kolding. Enheden dækker det geografiske område svarende til Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Enhedschef, Tilsyn og Rådgivning Vest

Charlotte Hjort

E-mail: chhj@stps.dk

Sektionsleder, Organisationstilsynet

Ann-Christina Dahlgaard

E-mail: ancd@stps.dk

Sektionsleder, Rådgivning

Anne Hempel

E-mail: ahj@stps.dk

Sektionsleder, Individtilsynet

Susanne Aborg

E-mail: suab@stps.dk

Fotos: Per Morten Abrahamsen