Tilsyn og Rådgivning Øst

Kontakt

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Øst 
Islands Brygge 67 
2300 København S

Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag: 09:00-15.00)
E-mail: trost@stps.dk

Tilsyn og Rådgivning Øst

Tilsyn og Rådgivning Øst fører planlagte og reaktive sundhedsfaglige, organisatoriske tilsyn med behandlingssteder og behandler individtilsynssager, herunder afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, faglighedssager, egnethedssager samt sager om 75-årsreglen (fortsat ret til selvstændigt virke). Herudover fører enheden tilsyn med lægers ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler, Sikringen, tilsynsuddannelsen samt kosmetiske behandlere (både organisatorisk tilsyn og individtilsyn). 

Tilsyn og Rådgivning Øst varetager også ældretilsynet i områderne, som svarer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Herudover har enheden ansvaret for området for alternativ behandling samt Styrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB). 

Tilsyn og Rådgivning Øst rådgiver om bl.a. medicinhåndtering, hygiejne, smitsomme sygdomme, miljømedicin, retsodontologi, callosotomi, journalopbevaring, området for blod, væv og organer, retsmedicin (ligsyn) og helbredsforhold ved udstedelse af kørekort. Enheden udsteder også hygiejnecertifikater og ligpas.

Tilsyn og Rådgivning Øst er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt. 

Tilsyn og Rådgivning Øst dækker det geografiske område svarende til Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Enhedschef, Tilsyn og Rådgivning Øst

Bente Møller

E-mail: bem@stps.dk

Sektionsleder, Ældretilsynet og organisationstilsynet

Lone Lind Pedersen

E-mail: lolp@stps.dk

Sektionsleder, Administration

Irene Filskov-Christensen

E-mail: irfc@stps.dk

Sektionsleder, Rådgivningsopgaver

Jeppe Nørgaard Rasmussen

E-mail: jnra@stps.dk

Fotos: Per Morten Abrahamsen