Læring og Ledelse

Enhedschef (konstitueret), Læring og Ledelse

Malene Bjørum

E-mail: mbjr@stps.dk

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet arbejder blandt andet med direktions- og ledelsesbetjeningen af styrelsens direktion og chefgruppe, generel interessenthåndtering og aktindsigter efter offentlighedsloven. Herudover er styrelsens presseenhed en del af Ledelsessekretariatet.

Læring og Kommunikation

Læring og Kommunikation varetager kommunikationen på hjemmeside, sociale medier, kampagner og den interne kommunikation. Læring og Kommunikation varetager også læringsinitiativer og opgaver med vidensformidling i relation til tilsyn, ligesom sektionen udbreder viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan understøtte læring i sundhedsvæsenet. En hovedopgave for sektionen er desuden at varetage rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase i forbindelse med national vidensformidling og læring.

Læring og Kommunikation varetager diverse internationale patientsikkerhedssamarbejder, fx WHO og EU. Sektionen varetager sekretariatsfunktionen for diverse strategiske og faglige fora, fx Det Rådgivende Udvalg for Medicinrådet og Fagligt Forum.

Presseafdelingen håndterer den daglige kontakt til pressen og udarbejder nyheder. 

Se pressemedarbejdere