Direktionen

Direktør

Anette Lykke Petri

E-mail: alp@stps.dk

Find pressebilleder

Om Anette

Anette Lykke Petri blev direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020.

Anette er født i 1968 og uddannet læge fra Københavns Universitet. Hun har været ansat i det danske sundhedsvæsen fra 1999 til 2007, primært indenfor de kirurgiske, gynækologiske og onkologiske specialer. Herudover har hun arbejdet med kvalitetsudvikling i sundhedssektoren og forsvarede i 2009 sin ph.d. afhandling ved Københavns Universitet.

I 2011 blev Anette speciallæge i samfundsmedicin og var efterfølgende embedslæge fra 2011 til 2015. I 2015 blev hun enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed og har i perioder været konstitueret som Landslæge på Færøerne.

Anette afsluttede en Master of Public Governance (MPG) ved Copenhagen Business School i 2018.

Anette har været medlem af epidemikommissionerne i Region H og Region Sjælland siden 2012 og fra 2021 i den nationale Epidemikommission. Herudover har hun deltaget i bestyrelsesarbejde, bl.a. i den europæiske tilsynssammenslutning EPSO.

Vicedirektør

Dorthe Eberhardt Søndergaard

E-mail: desn@stps.dk

Om Dorthe

Dorthe Søndergaard blev vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed i 2021.

Dorthe er født i 1968 og uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1995.

Dorthe har tidligere været ansat i Indenrigsministeriet, Forbrugerstyrelsen og Sundhedsministeriet. Dorthe var fra 2009 til 2012 kontorchef i Sundhedsministeriet på lægemiddelområdet og blev i 2012 afdelingschef med bl.a. ansvar for patientsikkerhed, lægemiddelområdet, global sundhed, psykiatri og det nære sundhedsvæsen.

Vicedirektør

Birgitte Drewes

E-mail: bidr@stps.dk

Om Birgitte

Birgitte Drewes blev vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020.

Birgitte er født i 1973 og udannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1996. Birgitte har derudover en Master of Computermediated Communication ved Roskilde Universitet i 2002, en Master of Learning Process ved Aalborg Universitet i 2007, en Master of Public Governance ved Syddansk Universitet i 2016 og senest en Master i Datadrevet Organisationsudvikling ved Aalborg Universitet i 2022.

Birgitte blev i 2004 ansat som sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen og har efterfølgende været afdelingschef i Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen. Birgitte blev i 2017 ansat som enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed for Autorisation, Analyse & EU-Sygesikring.

Civilt er Birgitte bestyrelsesformand for Spejderhjælpen.

 

Fotos: Per Morten Abrahamsen