Præstationsafhængig løn

Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri er for 2023 tildelt et engangsvederlag på kr. 50.000.

Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan.