Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Hvert år udgiver vi en årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase over indrapporterede utilsigtede hændelser - også kaldet UTH'er.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase er den tekniske platform for rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen. Det overordnede mål med at rapportere utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og understøtte en sikkerhedskultur i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der bliver begået. Hensigten er, at viden om utilsigtede hændelser kan bruges til at undgå lignende situationer i fremtiden til gavn for den næste patient. Rapporteringsordningen er fortrolig og ikke-sanktionerende. 

I 2021 blev der rapporteret 326.416 utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Årsberetninger for DPSD

Fold ud