Betalingsbetingelser ved meddelelse af autorisation og tilladelser til sundhedspersoner

Læs om betalingsbetingelser og opkrævning af gebyr for meddelelse af autorisationer og tilladelser.

Når du skal have meddelt en autorisation eller tilladelse efter autorisationsloven (lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed med senere ændringer) skal du betale et gebyr, jf. § 1 i gebyrbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2010 om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner).

Der gælder følgende betalingsbetingelser:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver gebyret i medfør af gebyrbekendtgørelsens § 1, hvor du kan finde beløbet for de forskellige autorisationer og tilladelser.
  • Der gælder ingen frist for betalingen. Autorisation eller tilladelse meddeles først, når betalingen er gennemført, og forudsat at du opfylder betingelserne for at opnå autorisation mv.
  • Der er ingen fortrydelsesret, og du kan ikke få et betalt gebyr refunderet, når en autorisation eller tilladelse er meddelt.