Om os

Styrelsen for Patientsikkerhed er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vi fører det overordnede tilsyn på sundhedsområdet, yder sundhedsfaglig rådgivning og arbejder med læring på tværs af sundhedsvæsenet.

Organisation

Styrelsen for Patientsikkerhed er organiseret i 7 enheder fordelt på 4 adresser. Se organisationsdiagram, beskrivelse af enhederne samt billeder af direktionen og chefgruppen.

Organisationen 

Ledige stillinger

Har du lyst til at arbejde sammen med os om at sikre et trygt sundhedsvæsen? Se vores ledige stillinger eller tilmeld dig vores jobagent. Du kan også læse om muligheden for løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik.

Ledige stillinger

Kontakt os

Alt efter dit ærinde, kan du kontakte os på forskellige numre og mails. Sender du fortrolige oplysninger, anbefaler vi at du sender gennem digitale postkasse. Se også vores åbningstider.

Kontakt og åbningstider

 

Vision og strategi

Vi er en aktiv og retningssættende sundhedsmyndighed, der i et tæt samarbejde med andre aktører, organisationer og myndigheder skaber et trygt sundhedsvæsen.

Vision og strategi

Årsrapporter mv.

Årsrapporten indeholder regnskab og beskriver resultater og målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten med Sundhedsministeriet. Find også årsberetninger for Dansk Patientsikkerhedsdatabase samt Mål- og resultatplaner.

Grundlag, beretninger og årsrapporter

Inddragelse og samarbejder

Vi inddrager og får løbende input fra borgere, patientforeninger, faglige organisationer og øvrige interessenter i vores arbejde.

Inddragelse og samarbejder

Whistleblowerordning

Vi har en whistleblowerordning der gør det muligt for ansatte i Styrelsen for Patientsikkerhed, men også tidligere ansatte og samarbejdspartnere at ytre sig om kritisable forhold uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowerordning

Privatlivs- og databeskyttelse

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse. Dette betyder, at du har en række rettigheder, du kan gøre brug af samtidig med, at vi som myndighed skal overholde forpligtelser.

Data- og privatlivspolitik