PCB

PCB er en miljøgift, der har været benyttet i byggematerialer fra cirka 1950 til og med 1976, hvor stoffet blev forbudt.

På pcb-guiden.dk får borgere, byggevirksomheder, kommuner og bygningsejere svar på, hvad PCB er, hvor stoffet findes, hvordan det skal håndteres og hvordan det bortskaffes. Siden er etableret i samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og fem andre myndigheder.

Gå til pcb-guiden.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed har bidraget til det indhold, der handler om PCBs betydning for menneskers sundhed. Derudover indeholder siden blandt andet:

  • Trin-for-trin vejledninger om, hvordan man identificerer, måler, reducerer, håndterer og bortskaffer PCB
  • Links til relevant lovgivning
  • Vidensbank
  • Konkrete eksempler på, hvordan andre har løst et PCB-problem.
  • Hjemmesiden har fire målrettede indgange til borgere, byggevirksomheder, kommuner og bygningsejere, så det er nemt at finde præcis de informationer, der er relevante.

Hjemmesiden er en del af regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger.