Temadag om patientinddragelse

I anledning af WHO's Internationale Patientsikkerhedsdag 2023 inviterede Styrelsen for Patientsikkerhed til en online temadag om involvering af patienter og pårørende.

På temadagen fortalte et bredt udvalg af oplægsholdere, om hvordan det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne på forskellige måder arbejder med at øge inddragelsen af patienter og pårørende.

Sikker ambulant hjemmebehandling med systematisk patientinvolvering til patienter med maligne blodsygdomme

Her kan du se oplægget "Ude godt, hjemme bedst - sikker ambulant hjemmebehandling med systematisk patientinvolvering til patienter med maligne blodsygdomme" ved Kristina Holmegaard Nørskov, Klinisk sygeplejespecialist/post doc. og Tine Guldbech Johannesen, klinisk sygeplejespecialist/Cand.cur på Afdeling for blodsygdomme, Rigshospitalet.

Hent præsentationen fra oplægget

Digital inddragelse?

Her kan du se oplægget "Digital inddragelse?" ved Henriette Langstrup, Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Hent præsentationen fra oplægget

Q&A

Spørgsmål fra deltagerne I

Her kan du se og høre Kristina Holmegaard Nørskov, Klinisk sygeplejespecialist/post doc., Tine Guldbech Johannesen, klinisk sygeplejespecialist/Cand.cur, Afdeling for blodsygdomme Rigshospitalet og Henriette Langstrup, Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet besvare spørgsmål fra deltagerne på temadagen.

Patientinddragelse på akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – tiltag og dilemmaer

Her kan du se oplægget "Patientinddragelse på akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – tiltag og dilemmaer" ved Charlotte Rahbek Norup, Chefsygeplejerske, Akutmodtagelsen, Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler.

Hent præsentationen fra oplægget

Pårørendesamarbejde i ældreplejen – hvorfor er det vigtigt, hvad er det vi gerne vil og hvordan?

Her kan du se oplægget "Pårørendesamarbejde i ældreplejen – hvorfor er det vigtigt, hvad er det vi gerne vil og hvordan?" ved Mine Sylow, Specialkonsulent og Helle Stentoft Dalum, Sektionsleder, Enheden for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen.

Hent præsentationen fra oplægget

Q&A

Spørgsmål fra deltagerne II

Her kan du se og høre Charlotte Rahbek Norup, Chefsygeplejerske, Akutmodtagelsen, Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler, Mine Sylow, Specialkonsulent og Helle Stentoft Dalum, Sektionsleder, Enheden for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen besvare spørgsmål fra deltagerne på temadagen. 

Kan fælles beslutningstagning øge patientsikkerheden?

Her kan du se oplægget "Kan fælles beslutningstagning øge patientsikkerheden?" ved Bettina Mølri Knudsen, Ph.d.-studerende ved Center for Fælles Beslutningstagning, Region Syddanmark.

Hent præsentationen fra oplægget

Husk, at jeg er et menneske

Her kan du se oplægget "Husk, at jeg er et menneske" ved Liv Nørregaard Skøtt, Projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Hent præsentationen fra oplægget

 

Q&A

Spørgsmål fra deltagerne 3

Her kan du se Bettina Mølri Knudsen, Ph.d.-studerende ved Center for Fælles Beslutningstagning, Region Syddanmark og Liv Nørregaard Skøtt, Projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed besvare spørgsmål fra deltagerne på temadagen.

 

Social Sundhed - Brobyggere i Sundhedsvæsenet

Her kan du se oplægget om Social Sundhed - Brobyggere i Sundhedsvæsenet ved Kristina Louise Bliksted, Direktør.

Hent præsentationen fra oplægget

Utilsigtede hændelser rapporteret af patienter og pårørende

Her kan du se oplægget "Utilsigtede hændelser rapporteret af patienter og pårørende" ved Janet Johannessen, Oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hent præsentationen fra oplægget