Temadag om medicinsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterede til en virtuel temadag om medicinsikkerhed 16. september 2022 i anledning af WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag.

17. september er WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag. I 2022 var dagens tema Medicinsikkerhed, og i Styrelsen for Patientsikkerhed markerede vi det med en virtuel temadag om emnet fredag 16. september 2022. Temadagen henvendte sig til ledere, risikomanagere og andet sundhedspersonale, der arbejder med medicin.

På temadagen kunne du høre om, hvordan det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne på forskellige måder arbejder med at øge medicinsikkerheden. Du kunne fx høre, hvordan medicinsikkerheden øges med en ny uddannelse i patientcentreret kommunikation på apoteket, og om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om medicingennemgang i forbindelse med polyfarmaci.

 

Velkomst og introduktion til dagens program

Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed

Hent præsentationen fra oplægget

Del 1: Data og AI i arbejdet med patientsikkerhed

Data og AI

Modernisering af lægemiddelovervågningen ved hjælp af kunstig intelligens

v. Espen Jimenez Solem, overlæge, lektor, ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Hent præsentationen fra oplægget

Data og AI

Spørgsmål og debat

Q&A: Data og AI i arbejdet med medicinsikkerhed.

Del 2: Polyfarmaci og medicingennemgange

Polyfarmaci og medicingennemgang

Anbefalinger for polyfarmaci ved multisygdom - evidensbaseret medicingennemgang

v. Solveig Forberg, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. 

Hent præsentationen fra oplægget

Polyfarmaci og medicingennemgang

Inspiration til medicingennemgang – et nationalt overblik fra Medicin uden skade

v. Anette Skovgaard Lund, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Mona Lykke von Osmanski, sygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed  

Hent præsentationen fra oplægget

Polyfarmaci og medicingennemgang

Spørgsmål og debat

Q&A: Polyfarmaci og medicingennemgange.

Fælles medicinkort

FMK – Gode råd og nye funktioner

v. Åse Grønborg Sørensen, FMK faglig koordinator, Sundhedsdatastyrelsen.

Sikker medicinhåndtering

Sikker medicinhåndtering

Sikker pædiatrisk medicin - arbejdet med rekommandationer til børn i regi af Børnebasislisten

v. Jon Trærup Andersen, ledende overlæge, ph.d., professor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Sikker pædiatrisk medicin.pptx.pdf

Sikker medicinhåndtering

Natriumfolderen - guide til sikker i.v. væskebehandling

v. Christian Overgaard Steensen, overlæge, ph.d., Afdeling for Intensiv Behandling i CKO, Rigshospitalet

Sikker medicinhåndtering

Bedre behandling med færdigblandet antibiotika til kontinuerlig infusion og hjemmebehandling

v. Lise Søndergaard, leder af Sund Info, og Anita Tracey, kvalitetskonsulent, sygeplejerske, Aalborg Universitetshospital.

Se præsentation fra oplægget

Sikker medicinhåndtering

Spørgsmål og debat

Q&A: Sikker medicinhåndtering.

Sikker medicinhåndtering

Medicinrisici i overgange

v. Helle Lerche Nordlund, oversygeplejerske, og Sarah Imola Sommer, oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se præsentation fra oplægget

Sikker medicinhåndtering

Medicinsikkerhed gennem mentalisering – en ny tilgang til rådgivning på apoteket

Christina Fogtmann, lektor i sprogpsykologi, Københavns Universitet, og Charlotte Verner Rossing, udviklingschef og cand.pharm., ph.d., Pharmakon

Afrunding

Q&A fortsat og afslutning

v. Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed