Behandlingstestamente

Du kan oprette et behandlingstestamente, hvis du på forhånd har besluttet, at du ikke vil have livsforlængende behandling eller genoplivning i visse situationer, hvis du en dag skulle komme i en situation, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage stilling til din behandling, hvis du fx er blevet dement.

Hvad dækker behandlingstestamentet?

I et behandlingstestamente kan du fravælge livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i tre situationer:

  • Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge dit liv, men ikke vil betyde, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.
  • Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig igen kommer til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  • Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Du kan også fravælge behandling med tvang for en fysisk sygdom i en situation, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv. Hvis du fravælger dette, gælder det f.eks. også smertelindrende behandling.

Sundhedspersonalet skal følge din beslutning

Sundhedspersonalet skal rette sig efter, hvad du har besluttet i behandlingstestamentet. Det skal de dog først, når en læge har vurderet, at du er varigt inhabil og befinder dig i en situation, som er omfattet af behandlingstestamentet. Alle sundhedspersoner kan, når det er relevant, slå op i behandlingstestamenteregisteret og undersøge, om du har oprettet et behandlingstestamente og hvad du har besluttet.

Du kan vælge, at din beslutning kun skal gælde, hvis dine nærmeste pårørende, din værge eller fremtidsfuldmægtig giver deres accept. Det gælder dog ikke, hvis du har fravalgt livsforlængende i den situation, hvor du ligger for døden.

For at kunne oprette et behandlingstestamente skal du være fyldt 18 år. Du skal også være i stand til at tage vare på sig selv og forstå konsekvenserne af dine beslutninger.

Hvis du ikke opretter et behandlingstestamente

Hvis du er så svækket, at du ikke kan tage vare på dig selv, og du ikke har udfyldt et behandlingstestamente, vil lægerne som udgangspunkt forsøge at holde dig i live med mindre de vurderer, at det er udsigtsløst. 

Hvem bør have besked om dit behandlingstestamente?

Det er en god ide at tale med dine pårørende, hvis du har bestemte ønsker og tanker i forbindelse med behandlingstestamentet. Det kan også være en god ide at tale med din læge om det.

Til dig, der har oprettet et livstestamente

Før 1. januar 2019 var det muligt at oprette et livstestamente. Hvis du allerede har oprettet et livstestamente, vil det stadig gælde efter 1. januar 2019.

Du har mulighed for at ændre eller tilbagekalde dit livstestamente, hvis du ønsker det. Det gør du via www.sundhed.dk.

Du kan også vælge at oprette et behandlingstestamente i stedet, hvis du ønsker at gøre brug af de nye muligheder, det medfører.

Spørgsmål til behandlingstestamenteregisteret?

Hvis du har spørgsmål til behandlingstestamenteregisteret, kan du henvende dig til Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere hos Sundhedsdatastyrelsen

Lovændring: Borgere over 60 år kan fravælge genoplivning fra slutningen af 2024

Habile borgere over 60 år har fremover ret til på forhånd fravælge genoplivningsforsøg i tilfælde af hjertestop. Fravalget bliver dog først praktisk muligt, når den digitale løsning er på plads i slutningen af 2024.

Læs mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Opret behandlingstestamente

Du kan oprette og ændre et behandlingstestamente elektronisk på sundhed.dk eller bruge blanketten i pjecen om behandlingstestamente.

Gå til sundhed.dk