Pensionist i Danmark

Modtager du social pension fra Storbritannien, men bor i Danmark, kan du være omfattet af de aftaler, der er indgået mellem EU og Storbritannien.

De to aftaler dækker over Udtrædelsesaftalen eller Handels- og Samarbejdsaftalen. Aftalerne sikrer, at du fortsat vil have adgang til det offentlige danske sundhedsvæsen, ligesom du også vil have ret til sundhedsydelser under ophold i Storbritannien. Når du modtager pension fra Storbritannien, er det den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), der afgør, hvilken af EU’s aftaler med Storbritannien du er omfattet af.

Information til pensionist i Danmark

Er du registreret med bopæl i Danmark dvs. er tilmeldt det danske CPR-register, har du ret til alle offentlige sundhedsydelser i det danske sundhedsvæsen.

Dokumentation for denne ret er dit danske sundhedskort, som du får udstedt af din bopælskommune.

Har du familie, fx ægtefælle/partner, samlever eller mindreårige børn, der bor her i Danmark sammen med dig, vil de ligesom dig have ret til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark.

Du bør sikre dig, at du og dine familiemedlemmer er korrekt registreret hos Udbetaling Danmark med en blanket S1 (E-121) fra Storbritannien.

Modtager du social pension fra Storbritannien, vil du også fortsat have ret til at benytte det britiske offentlige sundhedsvæsen. Det samme gælder for dine medforsikrede familiemedlemmer.

For nærmere oplysning om det britiske sundhedsvæsen, skal du henvende dig til den britiske sygesikring, NHS.

Til brug for rejser uden for Danmark og Storbritannien fx ferie skal du have udstedt et særligt britisk sygesikringskort. Det samme gør sig gældende for dine medforsikrede familiemedlemmer.

Er du omfattet af Udtrædelsesaftalen, skal du have det britiske EU-sygesikringskort for Citizens’ Rights Agreement, det såkaldte CRA EHIC. Kortet dækker behandling, der bliver nødvendig under midlertidige ophold i alle EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du derimod er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, skal du have det britiske globale sygesikringskort, Global Health Insurance Card (GHIC). Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge GHIC under ophold i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Desuden er det derfor altid en god ide at overveje en privat rejseforsikring, idet privat behandling og hjemtransport ikke er dækket af EU’s aftaler med Storbritannien. Særligt hjemtransport kan blive dyrt for dig uden forsikring.

Se hvordan de britiske sygesikringskort ser ud.

For nærmere oplysninger om ansøgning og udstedelse af et CRA EHIC eller GHIC, skal du kontakte NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Hvis du ønsker at rejse til et andet EU-land for der at modtage planlagt behandling, kræver det en forhåndstilladelse for at du kan få de offentlige udgifter dækket af sygesikringen.

Du skal ansøge om en forhåndstilladelse via din bopælsregion i Danmark. Du har krav på en sådan tilladelse, hvis den ønskede behandling tilbydes i Danmark, men behandlingen ikke kan gives inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig.

Forhåndstilladelsen udstedes af den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), men da du bor i Danmark, skal du søge om tilladelsen via din danske bopælsregion.