Kan du få tilskud til køb af sundhedsydelser?

Reglerne for tilskud til køb af sundhedsydelser er ikke omfattet af de to aftaler, der er indgået mellem EU og Storbritannien. Du kan derfor ikke søge tilskud fra din region eller kommune, hvis du køber en sundhedsydelse i Storbritannien. Er du britisk sygesikret er det også begrænset, hvilke sundhedsydelser, du kan købe i Danmark.

Køb af sundhedsydelser i Storbritannien

Efter Storbritanniens udtræden af EU vil du ikke længere kunne søge om tilskud fra din kommune eller region til sundhedsydelser, du køber i Storbritannien. Det betyder, at du selv må afholde hele udgiften for sådanne behandlinger. 

Køb af sundhedsydelser i Danmark

Hvis du er britisk sygesikret, vil du efter Brexit, ikke længere have adgang til at købe offentlige sundhedsydelser i Danmark. Du kan dog have ret til at købe behandling på et offentligt dansk sygehus, hvis du har tilknytning til et EU/EØS-land, Grønland eller Færøerne. En tilknytning kan fx være, at din ægtefælle er statsborger i et EU/EØS-land. Det er en forudsætning, at behandlingen ikke kan tilbydes af en privat sundhedsudbyder i den region i Danmark, hvor du søger behandling. 

Du vil også fortsat have mulighed for at købe privat behandling på private hospitaler og hos en række autoriserede sundhedspersoner i Danmark fx hos alment praktiserende læger eller speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter m.fl. Disse sundhedspersoner er i vidt omfang privatpraktiserende i Danmark.

Reglerne om adgang til at købe offentlige sygehusbehandling og private sundhedsydelser i Danmark berører ikke din ret til at modtage nødvendig behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade under et midlertidigt ophold her i landet.