EU's to aftaler med Storbritannien

EU og Storbritannien har indgået en udtrædelsesaftale samt en handels- og samarbejdsaftale. Begge aftaler sikrer koordinering af sociale ydelser, herunder sundhedsydelser. På denne side kan du få et overblik over indholdet i aftalerne.

Som følge af Brexit, har EU og Storbritannien indgået to aftaler, der begge indeholder regler om sygesikring og ret til sundhedsydelser. 

De to aftaler er:

Begge aftaler viderefører rettigheder fra EU's koordineringsregler om sociale sikringsordninger. Dog er visse ydelser ikke videreført for de personer, der er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen.

Udtrædelsesaftalen går forud for Handels- og samarbejdsaftalen. Er du derfor i en situation, hvor du opfylder kriterier i begge aftaler, vil du være omfattet af Udtrædelsesaftalen.

I Danmark er det Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af en af de to aftaler mellem EU og Storbritannien.

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

EU's udtrædelsesaftale med Storbritannien kan give dig ret til sundhedsydelser og sygesikring. Du kan være omfattet af aftalen, når du er tilknyttet EU og Storbritannien, fx som britisk statsborger bosat i Danmark, som dansk folkepensionist eller arbejdstager i Storbritannien. På siden kan du få et overblik over aftalens betydning på sundhedsområdet.

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien omfatter personer, der forud for den 1. januar 2021 har en tilknytning til Storbritannien og EU, fordi de har udnyttet retten til fri bevægelighed.

En tilknytning kan fx være, når du før januar 2021:

  • bor i Danmark men arbejder i Storbritannien
  • bor i Storbritannien som dansk folkepensionist
  • bor i Danmark og er britisk statsborger

Du kan være omfattet af Udtrædelsesaftalen, så længe du forsætter din tilknytning mellem Storbritannien og EU, fx fortsat arbejder som grænsearbejder i et af landene. 

Du kan i særlige situationer blive omfattet af Udtrædelsesaftalen på et senere tidspunkt. Det er fx hvis du om nogle år når din pensionsalder og kun får offentlig pension fra Storbritannien.

Når du er omfattet af Udtrædelsesaftalen betyder det, at du fortsat har ret til at søge offentlig sygesikring i dit bopælsland. Du kan også have ret til at modtage nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i andre medlemslande, fx hvis du bliver syg under en ferie.

I Danmark er det Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien.

Find Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Find vejledning til Udtrædelsesaftalen

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien

EU's handels- og samarbejdsaftale med Storbritannien kan give dig ret til sundhedsydelser og sygesikring, hvis du fx skal arbejde eller flytte til Storbritannien. Aftalen kan også gælde for dig, hvis du bliver syg under et ferieophold. Du kan her læse om aftalens betydning på sundhedsområdet.
Handels- og samarbejdsaftalen omfatter personer, der fra den 1. januar 2021 og senere påbegynder en relation mellem Storbritannien og EU. 

Du kan være omfattet af aftalen, hvis du i 2021 eller senere fx:

  • får bopæl i Storbritannien, men modtager folkepension fra Danmark
  • får arbejde i Storbritannien men fortsat bor i Danmark
  • er på midlertidigt ophold i Storbritannien, fx ferie eller studieophold

Når du er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, betyder det, at du fortsat har ret til at søge offentlig sygesikring i dit bopælsland. Du kan også have ret til at modtage nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i andre medlemslande, fx hvis du bliver syg under en ferie. 

Handels- og samarbejdsaftalen har et begrænset anvendelsesområde sammenlignet med EU's udtrædelsesaftale med Storbritannien. Det betyder, at når du er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, vil du ikke have ret til at få dækket offentlige ydelser i forbindelse med assisteret befrugtning og langtidsplejeydelser.

Handels- og samarbejdsaftalen gælder desuden ikke under ophold i Schweiz eller i et EØS-land (Norge, Island og Liechtenstein).

I Danmark er det Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien. 

Handels- og samarbejdsaftalen gælder i første omgang i en tidsbegrænset periode på 15 år.

Find Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien