Britiske sygesikringskort

Som følge af Brexit og EU's to aftaler med Storbritannien, vil der fremover være flere typer britiske sygesikringskort. Er du britisk sygesikret, vil dit sygesikringskort vise, hvilken af de to aftaler, du er omfattet af. Det har nemlig betydning for, i hvilke lande kortet kan bruges.

Udstedelse

De britiske sygesikringskort udstedes af sygesikringsmyndigheden, NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Kontakt NHSBSA

Der vil fremover være flere typer britiske sygesikringskort, som kan bruges som dokumentation for retten til at modtage behandling, der bliver nødvendig under et midlertidigt ophold uden for bopælslandet. 

Design og data på kortet dokumenterer, om du er omfattet af Udtrædelsesaftalen eller Handels- og samarbejdsaftalen. Det har betydning for, hvilke typer af sundhedsydelser, kortet kan dække og i hvilke lande, det kan bruges. 

Sygesikringskortet skal vises, når du er i kontakt med sundhedsvæsenet. 

Britisk EU-sygesikringskort udstedt i medfør af Udtrædelsesaftalen

Er du omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, vil du have ret til et EU-sygesikringskort fra Storbritannien. Kortet har det britiske flag i højre hjørne og bogstaverne "CRA", som står for "Citizens' Rights' Agreement" – et såkaldt CRA EHIC. 

Billede af sygesikringskort

Særligt for studerende

Er du som studerende omfattet af Udtrædelsesaftalen (dvs indrejst før 2021), skal du have et britisk EU-sygesikringskort, CRA EHIC, der viser initialer på studielandet sidst i personnummeret. Det skyldes, at du kun i studielandet har rettigheder i medfør af Udtrædelsesaftalen.

Under eventuelle midlertidige ophold i andre EU-lande, vil du kun have rettigheder i medfør af Handels- og samarbejdsaftalen.

Du dokumenterer din ret i begge situationer med dit CRA EHIC.

I det viste eksempel, er kortet udstedt til en britisk sikret, der studerer i Frankrig.

Billede af sygesikringskort

Et CRA EHIC dokumenterer din ret til nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. 

Læs mere, hvordan du kan bruge kortet under fx et ferieophold

Britisk sygesikringskort udstedt i medfør af Handels- og samarbejdsaftalen

Er du omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien, vil du have ret til et britisk sygesikringskort, UK Global Health Insurance Card (GHIC). 

Billede af UK Global Health Insurance Card  

Bor du i Nordirland, vil du kunne vælge et alternativt design af kortet (uden det britiske flag). Et sådant alternativ lanceres senere i 2021.

Tidligere britisk udstedte EU-sygesikringskort, vil i en periode fortsat kunne anvendes som dokumentation for rettigheder i henhold til Handels- og samarbejdsaftalen. De kort, der er udstedt t.o.m. 2020 vil i øverste højre hjørne have landekoden UK og evt. de karakteristiske EU-stjerner:

Billede af EU-sygesikringskort

Et britisk sygesikringskort eller EU-sygesikringskort dokumenterer din ret til nødvendig behandling under et midlertidigt ophold i et EU-land. 

Læs om, hvordan du kan bruge kortet under fx et ferieophold