Lovgivning om EU-sygesikring

Her kan du finde de EU-regler og danske regler m.m., der handler om sygesikring, adgang til behandling på tværs af grænser og refusion af udgifter til sundhedsydelser.