Det giver tilskud

Hvis du vælger at tage til et andet EU-/EØS-land for at købe sundhedsydelser, kan du i nogle tilfælde få tilskud til behandlingen. Du kan dog ikke få tilskud til alle behandlinger, fx kan du ikke få tilskud til vaccinationer, som er omfattet af det offentlige vaccinationsprogram. Det er en forudsætning, at behandlingen giver ret til tilskud efter sundhedsloven.

Behandlinger, du kan få tilskud til i EU og EØS

Du skal i nogle tilfælde have en henvisning eller en recept fra en læge. Du kan på forhånd undersøge hos din region eller kommune, hvor meget du kan få i tilskud. Denne oversigt viser, hvilke behandlinger, du kan få tilskud til. I nogle tilfælde gælder der betingelser for at få tilskud. 

Tilskudsberettigede behandlinger og undersøgelser

Du kan på visse betingelser få tilskud til: 

 • konsultation hos en speciallæge
 • psykologbehandling 
 • behandling hos kiropraktor
 • behandling hos fysioterapeut 
 • forebyggende sundhedsydelser, fx sundhedsvejledning og funktionsundersøgelser
 • hjemmesygepleje, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler

Genoptræning 

Du kan på visse betingelser få tilskud til: 

 • genoptræning, efter du er udskrevet fra et sygehus
 • behandlingsredskaber eller hjælpemidler

Misbrugsbehandling

Du kan på visse betingelser få tilskud til:

 • behandling for alkoholmisbrug
 • lægelig behandling for stofmisbrug

Ernæring

Du kan på visse betingelser få tilskud til ernæringspræparater.

Medicin

Du kan på visse betingelser få tilskud til:

 • lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen giver tilskud til

Tandbehandling

Du kan på visse betingelser få tilskud til: 

 • konsultation hos en tandlæge 
 • tandbehandlinger, som du også kan få tilskud til det hos den offentlige sygesikring i Danmark
 • tandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje
 • tandproteser, hvis du har fået tandskader i forbindelse med en ulykke eller som følge af epileptiske anfald
 • børne- og ungdomstandpleje, som tilsvarende ydes på offentlige klinikker eller på private klinikker, som det offentlige har en aftale med
 • omsorgstandpleje til personer, hvis du har svært ved at bruge de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller på grund af fysisk eller psykisk handicap 
 • specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Speciallægebehandlinger 

Øjne

Du kan på visse betingelser få tilskud til briller til børn under 16 år.

Ører

Du kan på visse betingelser få tilskud til høreapparat til personer over 18 år.

Fødder

Du kan på visse betingelser få tilskud til konsultation og behandling hos en fodterapeut.

Sygehusbehandling

Du kan på visse betingelser få tilskud til køb af sygehusbehandling. Regionen kan yde tilskud til samme eller lignende behandling, som du kan få i det offentlige sygehusvæsen i Danmark. Regionen kan også yde tilskud til udgifter til medicin, som i Danmark er en del af en sygehusbehandling.

Tag kontakt til patientkontoret i din region, før du rejser ud for at købe sygehusbehandlingen. Patientkontoret kan oplyse, om der til den type sygehusbehandling er betingelser, du skal opfylde for at kunne få tilskud. De vil også kunne oplyse dig, hvilket beløb du kan forvente at få i tilskud.

Det får du ikke tilskud til 

Du kan ikke få tilskud til køb af vaccinationer, som i Danmark er omfattet af offentlige vaccinationsprogrammer. Det kan fx være børnevaccinationer eller influenzavaccination, der gives til visse personer i Danmark.