Ferie og korte ophold

Der er god grund til at huske det blå EU-sygesikringskort, hvis du opholder dig midlertidigt i et EU-/EØS-land, Storbritannien eller Schweiz. Kommer du til skade eller bliver syg under opholdet, giver kortet mulighed for at få offentlig nødvendig behandling på samme vilkår, der gælder for borgerne i det land, du opholder dig i, og du skal som udgangspunkt ikke selv lægge ud for alle udgifter til behandlingen.

Det blå EU-sygesikringskort kan give dig adgang til nødvendig offentlig behandling, mens du opholder dig midlertidigt i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien. Du har ret til at få behandlingen på de samme vilkår, som gælder for en borger, der er offentligt sygesikret i det land.

Et midlertidigt ophold vil sige ophold i op til et år som følge af fx ferie, studieophold eller lignende. Hvis du skal arbejde, skal du på forhånd søge Udbetaling Danmark om at bevare din danske sociale sikring i perioden.

Der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande. Derfor dækker EU-sygesikringskortet også forskelligt alt efter, hvor du opholder dig. Inden du rejser, bør du derfor være opmærksom på reglerne for landets offentlige behandling og evt. brugerbetaling, samt hvilke regler der gælder for syge- og hjemtransport. En privat rejseforsikring kan dække udgifter til evt. transport og egenbetaling i de tilfælde, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke dækker.

Inden du rejser, er det samtidig en god idé at sikre dig, at dit blå sygesikringskort er gyldigt under hele dit ophold. Under opholdet bør du sørge for altid at have kortet med dig, så du kan vise det i tilfælde af behandling. Du kan komme til at betale en hel del selv, hvis du ikke viser det blå sygesikringskort.

Sådan dækker det blå EU-sygesikringskort under korte ophold

Det blå EU-sygesikringskort kan dække dine offentlige udgifter til nødvendig behandling, mens du opholder dig midlertidigt i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein) eller Schweiz fx på grund af ferie, studie, barselsorlov eller lignende.

I nogle lande skal du selv lægge ud for behandlingen ved at betale til sundhedspersonen. Bagefter kan du søge refusion fra den lokale sygekasse, inden du rejser ud af landet igen. Det gælder fx ved lægebehandling i Belgien og Frankrig.

Det er som udgangspunkt en forudsætning, at du ikke arbejder i det land, du opholder dig midlertidigt i. Hvis du skal arbejde, skal du på forhånd søge Udbetaling Danmark om at bevare din danske sociale sikring i perioden.

Læs mere om muligheden for at bevare din danske sociale sikring, når du arbejder i udlandet

Ved ophold i Storbritannien kan du også være dækket med dit EU-sygesikringskort, men der gælder visse undtagelser.

Læs mere på Brexit: Ferie og korte ophold

Det blå EU-sygesikringskort kan dække:

EU-sygesikringskortet kan dække offentlig behandling på sygehuse, klinikker og hos sundhedspersoner, der har en aftale med den offentlige sygesikring i landet, du opholder dig i. Kortet kan fx dække udgifter til:

 • Nødvendig sygehjælp, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade
 • Nødvendig behandling af eksisterende eller kronisk sygdom
 • Nødvendig sygehusbehandling
 • Nødvendig tandlægebehandling
 • Nødvendig ordineret medicin

Det er den lokale læge eller anden sundhedsperson, der vurderer, om du har behov for en konkret behandling eller om du kan vente med behandling, til du rejser ud af landet igen.

Da der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, er din dækning med det blå kort også forskellig alt efter, hvor du opholder dig.

Det blå EU-sygesikringskort kan bl.a. ikke dække: 

 • Behandling hos private læger eller private hospitaler, som ikke er en del af landets offentlige sygesikring
 • Private ydelser på et offentligt sygehus
 • Lægeordineret hjemtransport
 • Hjemtransport af afdød
 • Planlagt behandling, dvs. hvis du rejser til landet med det formål at få behandling. Du kan dog muligvis få tilskud efter andre regler.
  Læs om tilskud til behandling købt i et andet EU-/EØS-land

En privat rejseforsikring vil kunne dække dine udgifter i de tilfælde, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke dækker.

Hvis du har bopæl og er sygesikret i Danmark, har du desuden ret til nødvendig behandling fra den offentlige sygesikring, når du opholder dig midlertidigt i de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) og i nogle tilfælde også ret til hjemtransport.

Læs om de særlige regler for Norden

Vil du vide mere om EU-sygesikringskortets anvendelse i et bestemt land, kan du læse mere under punktet Landeoversigt: Hvordan er den offentlige sygesikring i et bestemt land.

Du kan bruge det blå sygesikringskort i følgende lande:

 • EU-lande (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland (Nederlandene), Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig)
 • EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein)
 • Schweiz
 • Storbritannien og Nordirland

Hvis du har bopæl og er sygesikret i Danmark, har du desuden ret til nødvendig behandling fra den offentlige sygesikring, når du opholder dig midlertidigt i de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island). Men til forskel fra de regler, der gælder for det blå sygesikringskort, så har du i de nordiske lande i nogle tilfælde også ret til hjemtransport.

Læs mere om de særlige regler for norden her

Det blå EU-sygesikringskort kan give dig adgang til nødvendig offentlig behandling på lige fod med andre borgere i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien.

Da der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, dækker EU-sygesikringskortet også forskelligt alt efter, hvor du opholder dig. Inden du rejser, bør du derfor være opmærksom på reglerne for landets offentlige behandling og evt. egenbetaling i den forbindelse.

Du finder information om den offentlige sygesikring i et bestemt land nedenfor:

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Belgien hos offentlige sygekasser eller forbindelsesorganet:

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsversekering (RIZIV)
(engelsk: National Institute for Health and Disability Insurance (NIHDI))
Internationale relaties
Galileelaan 5/01
BE-1210 BRUSSEL

Telefon: +32 2 739 73 26 (fransk)
Telefon: +32 2 739 75 73 (nederlandsk, engelsk)
Telefon: +32 2 739 70 67 (fransk, engelsk)
Telefon: +32 2 739 73 15 (nederlandsk, engelsk, fransk, tysk)

Email: rir@riziv.fgov.be

Læs mere på www.riziv.be 

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Belgien

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Bulgarien hos forbindelsesorganet:

National Health Insurance Fund
1, Krichim Str.,
Sofia 1407
Bulgaria

Telefon: +359 2 965 9116
E-mail: jvatkova@nhif.bg
E-mail: TBukovski@nhif.bg

Læs mere på www.nhif.bg

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Bulgarien.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge det blå kort i den nordlige del af Cypern, som er en del af Tyrkiet, ikke af Republikken Cypern.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Cypern hos forbindelsesorganet:

Ministry of Health – Medical Services
10 Marcou Dracou
Pallouriotissa
1448 Nicosia
Cyprus

Telefon: +357 22 605300

Email: sstratis@moh.gov.cy

Læs mere på www.moh.gov.cy

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Cypern.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Danmark hos forbindelsesorganet:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

Telefon: 72 28 66 00 

E-mail: stps@stps.dk
Læs mere på stps.dk

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Danmark.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Estland hos forbindelsesorganet:

Estonian Health Insurance Fund (Tervisekassa)
Lastekodu 48
10113 Tallinn
Estonia

Telefon: +372 669 6630 
Telefon: 16363 (nationalt nummer)
E-mail: info@tervisekassa.ee
Læs mere på www.tervisekassa.ee

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Estland.

En særlig nordisk aftale gør, at du kan vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i Norden. Du kan dog også blive bedt om at vise billedlegitimation, fx pas eller kørekort. Dermed dokumenterer du, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Du kan få oplysninger om reglerne i Finland hos forbindelsesorganet KELA:
Kansaneläkelaitos
Kansainvälisten asioiden keskus
Kauppamiehenkatu 4, 10 krs
45100Kouvola

Telefon: + 358 20 635 18080
Email: kymenlaakso.kv@kela.fi
Læs mere på www.kela.fi 

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Finland.

Du kan også få flere oplysninger ved at kontakte den franske sygesikring www.ameli.fr eller forbindelsesorganet:

CLEISS (Centre of European and International Liaisons for Social Security)
11, rue de la Tour des Dames
F-75436 Paris Cedex 09
France

Telefon: +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr 
Læs mere på www.cleiss.fr

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Frankrig. 

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Grækenland hos forbindelsesorganet:

National Organization for Healthcare Services Provision (EOPPY)
39 Kifissias Avenue
151 23 Maroussi
Athens
Greece

Telefon: +30 210 8110 903
Telefon: +30 2010 8110 904 osv. op til +30 210 8110 931

E-mail: ehic@eopyy.gov.gr
Læs mere på www.eopyy.gov.gr

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Grækenland.

Du kan få oplysninger om reglerne i Irland Health Service Executive eller hos forbindelsesorganet:

Department of Health and Children
Hawkins House
Baile Atha Cliath 2
IRL-Dublin 2

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Irland (ec.europa.eu) 

En særlig nordisk aftale gør, at du kan vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i Norden. Du kan dog også blive bedt om at vise billedlegitimation, fx pas eller kørekort. Dermed dokumenterer du, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Island hos forbindelsesorganet:

Sjúkratryggingar Íslands
Laugavegur 114 
150 Reykjavik
Island

Telefon: +354 515 0002
E-mail: international@sjukra.is

Læs mere på www.sjukra.is

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Island.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Italien hos de offentlige sygekasser: Azienda Unitá Sanitaria Locale – ASL, eller hos forbindelsesorganet:

Ministero della salute
Direzione generale della, Programmazione sanitaria
Ufficio 8°
c.a. Dott. Alessio Nardini
Viale Giorgio Ribotta, n. 5
I-00144 Roma

Telefon: +39 06 5994 5219

E-mail: mobileuropa.dgprog@sanita.it
Læs mere på www.salute.gov.it

Se på EU-kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Italien.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Kroatien hos forbindelsesorganet:

Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (HZZO) /Croatian Health Insurance Fund (CHIF)
Margaretska 3
HR-10000 Zagreb
Croatia

Telefon: +385 1 4806 333
ncp-croatia@hzzo.hr

Læs mere på Croatian Health Insurrance Fund (www.hzzo.hr)

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Kroatien.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Letland hos forbindelsesorganet:

Nacionālais veselības dienests (NHS) – The National Health Service
Cēsu iela 31 k-3,
LV-1012, Rīga
Latvija 

Telefon: +371 80001234 og +371 67043700
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv
Læs mere på www.vmnvd.gov.lv

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Letland.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Liechtenstein hos forbindelsesorganet:

Amt für Gesundheit (AG) – Office of Public Health
Äeulestrasse 51
9490 Vaduz
Liechtenstein

Telefon: +423 236 73 46
E-mail: info.ag@llv.li

Læs mere på www.llv.li/#/1908/amt-fur-gesundheit  

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Liechtenstein.

Du kan få oplysninger om reglerne i Litauen hos forbindelsesorganet:
Valstybinė ligonių kasa (VLK)
The National Health Insurance Fund
Europos aikštė 1
LT-03505 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 236 41 00
E-mail: vlk@vlk.lt

Læs mere på www.vlk.lt

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Litauen.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Luxembourg hos forbindelsesorganet:

Caisse Nationale de Santé (CNS) – National Health Fund

4, rue Mercier
L-2144 Luxembourg

Telefon: +352 2757 1
E-mail: 
cns@secu.lu

Læs mere på www.cns.lu

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Luxembourg

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Malta hos:

Department for Policy in Health - Health Care Funding
Ground Floor
Ex- Outpatients Building
St. Luke's Hospital
G'Mangia PTA 1010
Malta

Telefon: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.health@gov.mt
Læs mere på www.ehealth.gov.mt

eller forbindelsesorganet:

Entitlements Unit
Ministry of Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
Valetta CMR 02
MALTA

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Malta.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Nederlandene (Holland) hos:

Zilveren Kruis
Telefon: +31 33 445 68 70
E-mail: gbr@zilverenkruis.nl

eller hos forbindelsesorganet:

CAK
P.O. Box 84030
NL 2508 AA  Den Haag
The Netherlands

Telefon: +31 88 711 5551
E-mail: PostbusVB@hetcak.nl
Hjemmeside: www.hetcak.nl

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Nederlandene (Holland)

En særlig nordisk aftale gør, at du kan vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i Norden. Du kan dog også blive bedt om at vise billedlegitimation, fx pas eller kørekort. Dermed dokumenterer du, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Norge hos forbindelsesorganet:

HELFO
Postboks 2415,
N-3104 Tønsberg
Norge

Telefon: +47 800 43 573
E-mail: 800helse@helsenorge.no

Læs mere hos Helfo (helfo.no)

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Norge.

Du kan få flere oplysninger om reglerne for sygesikring i Polen hos forbindelsesorganet:
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
National Health Fund Poland
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa 
Polska

Telefon+48 (22) 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

Læs mere på www.nfz.gov.pl

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Polen.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Portugal hos forbindelsesorganet:

Administracão Central do Sistema de Saúde (ACSS)
Parque de Saúde de Lisboa
Edifício 16
Avenida do Brasil, 53 
Lisboa 1700-063 
Portugal

Telefon: +351 217 925 800
E-mail: acordos.internacionais@acss.min-saude.pt
Læs mere på www.acss.min-saude.pt

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Portugal

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Rumænien hos forbindelsesorganet:

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE (CNAS)
Calea Calarasilor nr. 248
Bloc S19, Sector 3
Bucuresti
Romania

Telefon:+40 372 309 250 / +40 372 309 105
E-mail: eu@casan.ro
Læs mere på  www.cnas.ro

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Rumænien. 

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Schweiz hos forbindelsesorganet:

Gemeinsame Einrichtung KVG
Industriestrasse 78
CH-4609 Olten
Switzerland

Telefon: +41 (0)32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org
Læs mere på www.kvg.org/en/home.html

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Schweiz. 

Du kan få mere information om reglerne for sygesikring ved at kontakte en af de tre sygekasser:

General Health Insurance Company, Inc.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Læs mere på www.vszp.sk

Health Insurance Company Dôvera, Inc.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Læs mere på www.dovera.sk

Union Health Insurance Company, Inc.
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Læs mere på www.union.sk

eller forbindelsesorganet:

Department of International Relations and Clearance
Health Care Surveillance Authority
Zellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovakia

Telefon:+421 220 856 226
E-mail: web@udzs-sk.sk

www.udzs-sk.sk

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Slovakiet. 

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Slovenien hos forbindelsesorganet:

Health Insurance Institute of Slovenia (ZZZS)
Mikolosiveca 24
1507 Ljubljana
Slovenien

Telefon: +386 1 30 77 300
E-mail: DI@zzzs.si
Læs mere på www.zzzs.si

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Slovenien

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Spanien hos de regionale sundhedsmyndigheder eller forbindelsesorganet:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Ministry of Health, Consumption and Social Welfare)
Paseo del Prado 18-20 Planta 11, despacho 1120
E-28014 Madrid, Spain  

Telefon: +34 901 400 100
E-mail: oiac@mscbs.es
Hjemmeside: www.mscbs.gob.es

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Storbritannien hos: National Health Service (NHS) og i Nordirland hos: Health and Social Care in Northern Ireland (HSCNI)

eller hos forbindelsesorganet:

NHS Business Services Authority
Overseas Healthcare Services
Bridge House
152 Pilgrim Street
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 65N

Email: nhsbsa.ohspolicy@nhs.net
Telefon: +44 191 218 1999
Læs mere på www.nhsbsa.nhs.uk 

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Storbritannien. 

Læs mere på vores hjemmeside om, hvad EU's to aftaler med Storbritannien betyder for Brexit: Ferie og korte ophold

En særlig nordisk aftale gør, at du kan vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i Norden. Du kan dog også blive bedt om at vise billedlegitimation, fx pas eller kørekort. Dermed dokumenterer du, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Sverige i folderen "Värd av personer från andra länder" eller hos forbindelsesorganet:

Försäkringskassan
Box 1213
62123 Visby
Sverige

Telefon: +46 0771-524 524
Email: huvudkontoret@forsakringskassan.se
Læs mere på www.forsakringskassan.se

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Sverige. 

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Tjekkiet hos forbindelsesorganet:

Kancelář zdravotního pojištěni (Health Insurance Bureau)
Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Czech Republic

Telefon: +420 236 033 411
E-mail: info@kancelarzp.cz
Læs mere på www.kancelarzp.cz

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Tjekkiet.

Du kan få flere oplysninger om reglerne for sygesikring hos forbindelsesorganet:

GKV Spitzenverband
Deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung - Ausland
Pennefeldsweg 12 c
DE-53177  Bonn
Germany

Telefon:  +49 228 9530-0
E-mail: post@dvka.de
Læs mere på www.dvka.de

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Tyskland.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Ungarn hos forbindelsesorganet:

National Institute of Health Insurance Fund Management
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Váci út 73/A
1139 Budapest
Hungary

Telefon: +36 1 350 1618
E-mail: nemzetk@neak.gov.hu
Læs mere på www.neak.gov.hu  

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Ungarn.

Du kan få oplysninger om reglerne i Østrig hos de offentlige sygekasser Österreichische Gesundheitskasse og finde kontaktoplysninger til sygekasserne på www.gesundheitkasse.at eller hos forbindelsesorganet:

Dachverband der österreichischen
Sozialversicherung
Kundmanngasse 21
1030 Vienna
Austria

Telefon: +43 (0)1 711 32-0
E-mail: PosteingangAllgemein@sozialversicherung.at
Læs mere på www.hauptverband.at  

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Østrig

Har du glemt dit EU-sygesikringskort eller er det udløbet, kan du hos Udbetaling Danmark få en midlertidig erstatningsattest, som bevis på din sygesikring i Danmark.

Med en midlertidig erstatningsattest vil du undgå selv at skulle lægge ud for behandling, som EU-sygesikringskortet normalt dækker. Uden kortet eller en midlertidig erstatningsattest skal du selv lægge ud for din behandling. Lægger du selv ud for behandling, kan du efterfølgende søge om at få refunderet den del af dine udgifter, som normalt ville være dækket af kortet.

Læs mere om dine muligheder, hvis du mangler det blå EU-sygesikringskort

 

Med dit blå EU-sygesikringskort kan du få adgang til nødvendig behandling fx. ilt, dialyse eller kemoterapi på din rejse, hvis du har en eksisterende eller kronisk sygdom, som kræver det. Det kan også være, at du har behov for at medbringe egen medicin på rejsen.

Læs her mere om specialiseret behandling og medicin inden, at du tager afsted

Godt at huske ved midlertidige ophold

Inden opholdet:

 • At sikre dig, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt under hele dit ophold
 • At være opmærksom på landets offentlig sygesikring og evt. egenbetaling. Det blå kort er ikke en garanti for gratis behandling, selv om det er offentlig sygehjælp.
 • At EU-sygesikringskortet ikke er et alternativ til en privat rejseforsikring. Det dækker som udgangspunkt ikke private sundhedstilbud eller hjemtransport. Det dækker ikke, hvis du rejser med det formål at blive behandlet i et andet EU-/EØS-land (fx på sundhedsrejser).

Under opholdet:

 • Altid at have EU-sygesikringskortet med dig, så du kan vise det i tilfælde af behandling under opholdet.
 • At det alene er behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen, der er omfattet af det blå EU-sygesikringskort.
 • Hvis du betaler for behandling: Gem alle originale regninger og kvitteringer. Du skal også gemme henvisninger og recepter. Så har du dokumentationen i orden, hvis du efterfølgende skal søge refusion af den offentlige andel.
 • I Belgien og Frankrig skal du først selv betale for behandlingen og bagefter søge refusion hos den lokale sygekasse, inden du rejser hjem.

Efter opholdet:

 • Har du haft udlæg til offentlig nødvendig behandling, kan du søge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om refusion her