Bopæl og lange ophold

Hvis du flytter til udlandet, skal du være særligt opmærksom på, hvordan du er sygesikret. Om du kan beholde din ret til sygesikring i Danmark afhænger helt af, hvilket land du flytter til, og hvordan din situation er - om du fx er studerende, pensionist, efterlønner, udsendt eller sømand.

Du kan have ret til at blive offentligt sygesikret i EU-/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien. For det meste skal du optages i sygesikringen i dit nye bopælsland. Men der gælder særlige regler, hvis du er studerende, pensionist, får dansk efterløn, udsendt af en dansk arbejdsgiver eller sømand, der sejler under dansk flag.

Om sygesikring ved bopæl og lange ophold i udlandet

Når du flytter til et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, kan du søge om at blive optaget i landets offentlige sygesikring. Det giver dig ret til sygesikring på lige fod med andre offentligt sygesikrede borgere i landet.

Nordiske lande

Hvis du bosætter dig i et af de nordiske lande, får du ret til behandling i det offentlige sundhedsvæsen, når du registrerer din bopæl i landet.

Øvrige EU-lande, Schweiz og Storbritannien

I de øvrige lande melder du dig til den offentlige sygesikring ved at kontakte sygesikringsmyndighederne i landet.

Find kontaktoplysninger på sygesikringsmyndighederne i de forskellige lande

Hvis du har brug for dokumentation for, at du var dansk sygesikret, før du flyttede, skal du kontakte sygesikringen i dit nye bopælsland og bede dem sende en anmodning til Udbetaling Danmark om dokumentation for den periode, du har været sygesikret i Danmark. Du kan dermed blive offentligt sygesikret i dit nye bopælsland med det samme, og kan undgå en eventuel karensperiode.

Hvis du tager på ferie i Danmark eller i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien skal du bruge det blå sygesikringskort, hvis du får brug for behandling. 

Bestil det blå EU-sygesikringskort i dit nye bopælsland

Du skal bestille det blå kort i dit nye bopælsland. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til nødvendig behandling, hvis du er syg, mens du er på ferie uden for dit bopælsland - også i Danmark.  

Hvis du lægger ud for behandling og vil søge om refusion for dine udgifter, skal du som regel søge refusion i dit nye bopælsland. I nogle lande kan du dog også søge refusion i sygekassen der, hvor du er blevet behandlet. 

I nogle situationer kan du blive ved med at være tilknyttet sygesikring i  Danmark, selv om du flytter til at andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Det betyder, at du får adgang til ydelser i den offentlige sygesikring i både dit nye bopælsland og i Danmark. For at bevare din ret, skal du:

  • registreres med en blanket S1 i dit nye bopælsland 
  • have ret til et særligt sundhedskort fra Danmark

Sådan bliver du registreret med en blanket S1

Du skal ansøge om S1-blanketten hos Udbetaling Danmark. Med S1-blanketten kan du blive registreret som medlem af bopælslandets offentlige sygesikring. Men det vil være Danmark, der dækker udgifterne, hvis du bliver syg og skal have behandling. Dog skal du selv betale den eventuelle egenbetaling i dit nye bopælsland. 

S1-blanketten giver dig ret til ydelser via sygesikringen i dit nye bopælsland. Når du er registreret med S1, har du ret til behandling i det offentlige sundhedsvæsen i dit nye bopælsland på samme vilkår bopælslandets borgere.

Når du er blevet registreret i dit bopælsland med S1, kan du søge Udbetaling Danmark om et særligt sundhedskort. 

Kontakt Udbetaling Danmark for at få en blanket S1

Du kan søge om et særligt sundhedskort, som du skal bruge for at få behandling, når du opholder dig i Danmark. Du kan som hovedregel få det særlige sundhedskort, hvis du:

  • arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz, eller Storbritannien
  • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien
  • modtager dansk efterløn 
  • er ansat på en EU-kontrakt og har valgt at være omfattet af den danske sygesikring
  • er ansat på et skib, der fører dansk flag 
  • er medforsikret familiemedlem til en af ovenstående og ikke er selvstændigt sygesikret i dit bopælsland

Læs mere om det særlige sundhedskort og bestil det på borger.dk

Hvis du flytter til et land uden for EU, EØS, Schweiz eller Storbritannien, er du ikke dækket af det blå kort eller af den danske sygesikring. Hvis du ikke kan blive offentligt sygesikret i dit nye bopælsland, må du købe en privat forsikring

Kontakt landets sygesikringsmyndighed

Find kontaktoplysninger for de forskellige lande